Därför är kampanjen viktig!

Alla stora förändringar av orättvisor inleds med att en eller flera – men alltid ett fåtal – bestämmer sig för att det får vara nog. Efter väl avvägda resonemang beslutar sig detta fåtal idealister för att agera oavsett konsekvenserna. Historiskt sett har människor varit beredda att mista livet för sådana enkla saker som rätten att fritt få uttrycka sig.

Detta fåtal av orädda idealister möts oftast med skepsis från den stora allmänheten som visserligen kan vara välvilligt inställda till målet, men som även känner oro inför det tumult som skapas av det ”revolutionära” ställningstagandet. Maktapparatens yttre representant i form av massmedia ser i detta sin överhöghet utmanad av ”kreti och pleti” och reagerar genom försök till karaktärsavrättning med mera. Om inte detta fungerar så kopplas snart rättsväsendet in för att tysta den kritiska rösten.

När så sker kvävs de allra flesta försöken till förändring eftersom få är beredda att uthärda det massiva tryck som uppstår – eller för den delen eventuella bötes- eller fängelsestraff.

Denna historiefilosofiska diskurs kan sägas vara en spegelbild av nätverket Stoppa pedofilernas första tid. Alla delar i dramat finns med.

Idealisterna såg hur lagen är omoralisk i det att information som är offentlig likväl inte får göras enkelt åtkommen för medborgarna. Detta trots att informationen är av sådan art att kunskap om den kan förhindra och avbryta övergrepp mot samhällets mest oskyddade medborgare – våra barn. Man såg hur den idén om den okränkbara integriteten enkom verkar gälla brottsutövare men inte offer eller presumtiva sådana.

Man fattade då ett beslut grundat på idén om att barnens rätt att vara trygga övertrumfade allt obekvämt som kan drabba – i det här fallet – en dömd pedofil sexförbrytare. Genom att själva agera hoppas man att systemet till sist, i kraft av den folkliga responsen, skall tvingas att agera moraliskt. Alltså; man vill att lagstiftaren skall ta sitt ansvar för att allmänheten och göra så att, framförallt föräldrar, skall kunna söka information om det bor dömda pedofila sexualförbrytare i området där man själv bor, i närheten av ens barns skolor eller andra platser där ens egna eller andra barn vistas. Nätverket utgår också ifrån att deras medmänniskor agerar ansvarsfullt och inte på ett sådant sätt som exempelvis massmedia vill göra gällande. Nätverket har en tro på människan som media saknar.

Makten har agerat som en pavlovisk hund och genom sitt flaggskepp Aftonbladet inlett sin motattack. Kort därefter kommer informationen om att man genom rättsliga åtgärder skall försöka agera mot kampanjen.

Allt hänger nu på två saker: dels (1) på att kampanjens talesperson Mikael Skillt, mot vilken allt bombardemang riktas, står fasta och (2) att alla som stödjer kampanjen hjälper till framöver och sluter upp bakom. Nätverket måste agera och nätverket är vi – alla vi som stödjer kampanjen på Facebook och på andra sätt. Vi kan göra så att denna kampanj får ett massivt genomslag i den fysiska världen, och så sker redan.

Tillsammans, oavsett politisk övertygelse eller avsaknad av sådan; oavsett tro eller livsfilosofi, kan vi driva igenom en förändring i samhället som garanterar att den värld som våra barn växer upp i blir lite tryggare och säkrare. Om så bara ett enda övergrepp hindras på grund av vårt arbete, så är det värt allt.

 

Det här är bara början!

 

Magnus Söderman

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *