Lennart Gustafsson – högstadieläraren som hade samlag med minderåriga flickor

VECKANS PEDOFILPROFIL

Publicerad 19 februari 2012

Namn: LENNART John Sören Gustafsson
Personnummer: 480926-5954
Tid som aktiv pedofil: Från 90-talet och framåt till gripandet 4 maj 2009; enstaka rykten gör även gällande historia så långt tillbaka som tidigt 80-tal.
Brottmål: B 1144-09

1. Grov våldtäkt mot barn
2. Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning
Påföljd: 5 års fängelse

”[…]vid mer än 80 tillfällen haft samlag med A”

”Han har därvid genomfört vaginala samlag, orala samlag – där båda med munnen berört den andres kön, berört hennes kön, fört upp en eller flera fingrar i hennes underliv samt låtit henne beröra hans kön.”

Anstalt: Okänt
Frigivningsdatum: 4 september 2012
Känd kontaktinformation Lennart Gustafsson
Gräsgatan 36
645 40 Strängnäs
Ratsit-länk
Vanligaste offer: Flickor i yngre tonårsåldern med psykiska problem

På Åkersskolan i Strängnäs jobbade fram tills han greps den 4 maj 2009 en man vid namn Lennart Gustafsson, född 1948. Han undervisade i bland annat matematik, fysik, teknik och kemi, och agerade även klassföreståndare för en årgång elever som började vid skolan hösten 2006. Åtskilliga rykten gör gällande att han visat besynnerligt intresse för flickorna i klassen sedan långt tillbaka, men det är först nu hans takter kommer leda till något åtal.

Denna höst kommer en flicka från en utsatt miljö till skolan och börjar 7:an. Med skarp blick tycks Gustafsson omedelbart lägga märke till att något besvärar henne. Hon söker även någon att prata med och stannar ofta kvar på skolan efter den är slut, inte vidare sugen på att återvända hem. Detta leder till en tätare kontakt mellan henne och läraren, som visar intresse för hennes situation. Hennes känslor för honom blir snabbt varma och en ren förälskelse uppstår innan terminen nått sitt slut, en Gustafsson skulle komma att använda för att tillfredsställa sina egna sexuella behov. För att citera domstolsdokument:

”Hon mådde mycket dåligt när hon började på högstadiet. Hon hade haft samtal med skolkuratorn sedan fjärde klass. Hon hade hon det jobbigt hemma. Modern var psykiskt instabil. Hon hade precis fått ett nytt syskon. Fadern reste runt mycket. Hon kände att ingen hade tid för henne. Hennes nära vän hade tagit självmord. Hon hade inga vänner. Hon upplevde Lennart som en mycket trevlig person som hon kände att hon kunde ty sig till. Hon sökte efter en fadersgestalt.”

En av de gånger då hon stannar kvar efter skolan, i december 2006, gör Gustafsson ett sexuellt närmande – han kysser henne samt tafsar henne på brösten, medan hon fortfarande är 12 år gammal. Under kommande två år blir det betydligt mer av detta, även fast flickan inte vill ha någon sexuell relation. I polisförhör erkänner han senare att han i sin tur också förälskar sig i henne under denna tid. Inledningsvis är den sexuella kontakten endast fråga om beröring med fingrarna, men Gustafsson trycker på mer och mer för att få henne att gå med på vaginalt samlag. I april månad ger hon slutligen med sig och försöker sig på detta detta – vilket blir hennes första sexuella erfarenhet. Hon upplever dock detta göra ont, och när hon till slut brister ut i tårar avbryter han försöken. Han fortsätter dock försöka under kommande månader, och i september fullbordas det första samlaget.

Tiden mellan september 2007 och gripandet maj 2009 är fylld med utflykter dem emellan, där hon bara vill ha någon att prata med, medan han ofta förser henne med alkohol och har sex med henne på diverse platser han valt – i hans hem, i baksätet på hans bil, i skolan, på offentliga toaletter m.m. Personal på skolan lägger förstås märke till vad som pågår, och rektor Lars Borg informeras på ett mycket tidigt stadium – kanske så tidigt som i december 2006, enligt denna nyhetsartikel. Han underlåter dock i strid med svensk lag att anmäla detta, och inte ens när läraren häktas den 4 maj 2009 säger man annat än att han har gått och sjukskrivit sig. Strax efter detta hände flyttade rektor Borg över till en ny arbetsplats – Strängnäs Nya Skola.

För att citera från flickans berättelse till tingsrätten:

”Hon fick skolka från gympa- eller tyskalektionerna för att de skulle kunna ses. Lennart bad henne att skolka fler gånger. Under 2008 upptäckte hon att det skett en ändring i hennes schema. Hon hade fått håltimme under tre timmar på fredagarna. Lennart var ledig samtidigt som henne varför de kunde ses varje fredag.”

”Därefter föreslog Lennart flera gånger att de skulle ha samlag. Han var så pass pådrivande att hon tyckte att det var jobbigt. I maj 2007 gjordes ett nytt försök, varefter ytterligare 10-12 stycken försök gjordes. Hon upplevde att smärtan var för stor. Han avbröt efter ett tag. Hans penis hade vid varje försök kommit in en bit i hennes slida.”

”När de väl började ha samlag blev samtalen färre. Hon fick inte ut något av samlagen. Ibland ställde hon upp bara för att få prata efteråt.”

”Lennart gav henne kontinuerligt instruktioner på vad hon skulle säga om det hela uppdagades. Hon fick kommentarer av elever som frågade vad de höll på med. Hon förnekade hela tiden att hon och Lennart hade en relation för att skydda honom.”

”Till en början var hon förälskad i Lennart. Han kallade henne för lilla gumman och sa att han älskade henne. Lennart gav henne gåvor. Hon fick ett pärlhalsband av honom 2008. Hon fick pengar 2-3 gånger för att fylla på kontantkortet till mobilen. Hennes kärlek till Lennart dog efter första samlagsförsöket i april 07. Därefter mådde hon dåligt när de träffades. När hon kom hem efter deras träffar duschade hon länge och skrubbade sin kropp. Det hände också att hon kräktes. Under 2008 försökte hon ta sitt liv genom att bl.a. ta överdoser av piller. Lennart var mycket kontrollerande vid denna period. Hon kände då att hon inte orkade leva mer. Skälet till varför hon fortsatte att träffa Lennart var för att det kändes som att han hade någon slags makt över henne. Hon skulle dessutom behöva se honom varje dag i skolan. Han var den som skulle sätta betyg. Det skulle bli en mer pressad situation än det redan var. Hon försökte att avsluta det hela när hon började känna sig tryggare i sina vänskapsrelationer. På höstterminen i åttan skrev hon ett påhittat brev till Lennart. Hon skrev att hon varit i Stockholm på sommarlovet och haft samlag. Hon skrev också att hon blivit gravid. Lennart svarade att han tyckte det var äckligt gjort av henne och att han avstått samlag med sin fru för hennes skull. Vid ett annat tillfälle sa hon att att skolans kurator ställde jobbiga frågor om deras relation. Senast hon försökte bryta var i april 2009. Hon fick därefter sms av Lennart där det bl.a. stod ” jävligt schyst att göra så här”. De skulle ha tagit en tur med hans bil den 7 maj 2009 då hon hade för avsikt att bryta deras relation, men då greps han. Då kände hon en stor lättnad.

Kuratorn på skolan har försökt att prata med henne om Lennart. Hon har inte vågat berätta på grund av rädslan för att få skulden för det som skett och för att alla ska tycka att hon är äcklig. Hon har skämts otroligt mycket över detta. Hon kan inte förstå varför hon gjorde det hon gjorde med Lennart. Hon kände en lojalitet för Lennart varför hon inte berättade något om deras relation vid första polisförhöret.”

”Hon känner att hon är i behov av livslång terapi. Hon får idag stöd av en kurator och legitimerad psykolog.”

Innan han häktas skulle de ha haft över 80 sexuella kontakter. Så här skriver åklagaren om gärningsbeskrivningen:

Grov våldtäkt mot barn

Lennart Gustafsson har under tiden januari 2007 fram till och med december 2008 på olika platser inom Strängnäs kommun vid mer än 80 tillfällen haft samlag med A, född 1993, eller i vart fall vid dessa tillfällen genomfört annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är att jämställa med samlag. Han har därvid genomfört vaginala samlag, orala samlag – där båda med munnen berört den andres kön, berört hennes kön, fört upp en eller flera fingrar i hennes underliv samt låtit henne beröra hans kön.

Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

Lennart Gustafsson har under våren 2009 inom Strängnäs kommun allvarligt utnyttjat att A, född 1993, stått i beroendeställning till honom i hans egenskap av lärare och därigenom förmått henne att vid cirka fem tillfällen ha vaginala och orala samlag.”

Vad det gäller Gustafssons egen version av händelserna så bekräftar han både ingången sexuell relation med flickan samt även att ha förälskat sig i henne, men hävdar att det är hon som tagit initiativ till detta umgänge. Som nästan alla pedofiler uttrycker sig om sina offer, anser även Gustafsson att flickan var mer som en vuxen än som ett barn. För att citera:

”Under vårterminen 2007 utvecklade han känslor för henne. De blev förälskade i varandra. Det var troligtvis i februari år 2007 som idén om att de skulle ha sex kom upp. A förde det först på tal. Hon sa det inte direkt ut men han fick klart för sig den andra gången som hon sa saker som tydde på det.”

”A hade fått preventivmedel, tabletter. Eftersom hon kunde glömma att ta dessa använde de även kondom.”

”Han har pratat med rektorn vid fyra tillfällen angående A. Han är medveten om att en lärare inte skall ha sexuella relationer med en elev. Det som skett har varit på A:s villkor och han har aldrig gjort något som hon inte har velat. Det byggde på frivillighet, ömsesidighet och kärlek. Hon har drivit det framåt. Det var hans ansvar att sätta stopp. A är vuxen i sitt sätt att tänka och prata och för sin ålder betydligt mer mogen. Han hade utbyte av att prata med henne. De hade ett förhållande. Han såg henne inte som ett barn.”

Skolkuratorn hade dock en annan uppfattning:

”A har bett om förlåtelse för att hon inte berättat tidigare om vad som hon varit med om. Hon mår inte bra. Hon tror att A har ett stort behov av att få berätta och få rätsida på det som hänt. Hon kommer förmodligen att behöva långvarig terapi. Hon tar på sig skuld för vad som har hänt. Hon har drabbats av panikångestattacker. Även omgivningens reaktioner påverkar A. Hon har givit uttryck för att hon inte vill leva längre och att hon är körd. A är en intellektuellt och teoretiskt mycket mogen men känslomässigt omogen.”

Gustafsson tog även tillfället i akt att fotografera henne naken och sparade dessa bilder trots att han gett löfte om att förstöra dem.

”Han vet inte varför han i ett kuvert på skolan samlat brev mm. Troligtvis har han fått det av A när hon städat ur skåpet inför sommarlovet 2007. Han måste också ha fått breven tillbaka. Att han hade hennes fotografi på CD-skiva blev han medveten om först när han tankade över familjebilder.”

Vad det gäller tingsrättens bedömning har den bl.a. detta att säga:

”Under vårterminen 2007 utvecklades deras förhållande till en sexuell relation. De har båda beskrivit att de någon gång i mitten av vårterminen försökte ha samlag med varandra. A var vid tidpunkten nyss fyllda 13 år. Lennart Gustafsson var väl medveten om hennes ålder. Han har också beskrivit henne som sexuellt oerfaren.

De sexuella handlingarna som Lennart Gustafsson och A i överensstämmelse med varandra har beskrivit innefattar fullbordade vaginala samlag, orala samlag, försök till samlag där penis varit i beröring med A:s könsorgan samt att Lennart Gustafsson med sina fingrar berört hennes könsorgan och fört in sitt finger in hennes underliv. Deras berättelser är i övrigt förenliga om att samlag förekommit i skolbyggnaden på flera olika ställen, i en klubbstuga, i Lennart Gustafssons bostad och i hans bil. Berättelserna skiljer sig åt i huvudsak på tre punkter nämligen vem som tagit initiativet till den sexuella samvaron, i vilken omfattning de haft samlag i bilen och om de haft samlag i samband med bilturer på ytterligare platser. Tingsrätten vill redan här framhålla att det självfallet är så att den vuxne alltid bär det fulla ansvaret oavsett om barnet tagit eget initiativ.”

”A:s mamma har tydligt märkt att A:s mående försämrades under år 2008 och att hon försökte motivera henne att ta kontakt med jourhavande kompis. A själv har berättat att hon mådde så dåligt att hon gjorde försök att ta sitt liv. Vidare bekräftar förhöret med Åsa Zentio att A under perioden känt sig pressad i den situation som uppstått och att hon varit frustrerad och inte heller har kunnat ta emot stöd eller hjälp hon behövde.”

Efter en relativt kort rättegång döms Lennart Gustafsson till fem års fängelse den 21 juli 2009.

Tidslinje

Hösten 2006 – målsägande börjar sjunde klass och träffar då Lennart Gustafsson, som också är hennes klassföreståndare. Hon börjar nästan omedelbart ha en förtrolig relation med honom, då hon upplever honom vara en som lyssnar utan att döma.

December 2006 – när hon är 12 år gammal gör Gustafsson sitt första närmande och både kysser henne och tar henne på brösten. Att döma av sin dagbok förälskar hon sig i honom vid denna tid.

Januari 2007 – En lång period av intima sexuella kontakter påbörjas. Flickan uppskattar att en vuxen ser henne och får ut något känslomässigt av det hela, medan han i sin tur får sina sexuella behov tillfredsställda.

22 mars 2007 – målsägande följer med Gustafsson hem och blir fotograferad naken. Hon uppmanar honom förstöra bilderna, men dessa upphittas ändå under husrannsakan.

April 2007 – efter en tids påtryckningar får Gustafsson äntligen henne att gå med på vaginalt samlag, men hon upplever det alltför smärtsamt. När hon börjar gråta ger han upp försöken.

September 2007 – första vaginala samlaget fullbordat efter flera månaders avbrutna försök. Från och med nu sker de löpande i Gustafssons barns sovrum i fall det är hos honom, eller i baksätet på hans bil om de är ute någonstans. Ofta förser han henne med alkohol inför akterna. Vid några tillfällen är de på offentliga toaletter, och i ett något större antal är de på skolområdet.

April 2009 – under ett samlagstillfälle ute i hans bil dyker en annan bil upp på platsen. Han får panik och kör därifrån – därefter träffas de inte mer.

4 maj 2009 – Gustafsson anhålls och häktas samt stängs av från skolan. Skolan meddelar elever att han är sjukskriven.

21 juli 2009 – tingsrätten meddelar dom: 5 års fängelse.

4 september 2012 – troligt frigivningsdatum efter 2/3 av straffet avtjänat.

Länksamling

http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.292016-larare-haktad-for-valdtakter
http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.299009-lararen-ar-avstangd
http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.355741-kopplingen-mellan-lararen-och-eleven-har-varit-kand-i-flera-ar
http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.362467-atal-drojer-mot-strangnaslarare
http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.413929-larare-atalas-for-grov-valdtakt-mot-barn
http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.417981-rattegangen-mot-lararen-inledd
http://ekuriren.se/nyheter/strangnas/1.430438-fem-ars-fangelse-for-strangnaslararen
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5457681.ab

36 reaktioner till “Lennart Gustafsson – högstadieläraren som hade samlag med minderåriga flickor

 • 19 februari, 2012 kl. 00:14
  Permalink

  VIDRIGA JÄVLA ÄCKEL..FINNER INGA ORD FÖR SÅDANA SVIN SOM DESSA!!!GE MIG FUCKING KRAFT FÖR ATT AVLIVA KRÄKET……………….!!!!!!!!!!!

  Svar
 • 19 februari, 2012 kl. 00:14
  Permalink

  Hur kan en sån person ens få släppas ut ???
  Sveriges sk lagar är ett taskigt skämt mot alla offer !!

  Svar
 • 19 februari, 2012 kl. 00:18
  Permalink

  Sjuk djävel en sån ska bara vandra åt ett håll och det är ner i helvetet pedofil djävel.

  Svar
 • 19 februari, 2012 kl. 01:26
  Permalink

  Du skulle bli tvungen att äta en bit av dig själv varje dag tills du försvunnit! Du har inget värde alls!!!!!

  Svar
 • 19 februari, 2012 kl. 02:50
  Permalink

  jävla vider… han var min gamla lärare.. usch

  Svar
 • 19 februari, 2012 kl. 09:19
  Permalink

  Sjukt litet straff. Dessutom komma ut efter bara 3 år?? Nä kastrera fanskapet . Tjejen har livslånga men så varför ska inte han ha det. Hoppas också att hans familj & egna ungar tagit avstånd från honom i all framtid.

  Svar
  • 20 februari, 2012 kl. 18:58
   Permalink

   Hört rykten om att hans fru lämnade han! Men hoppas någon verkligen spöar skiten ur han!

   Svar
 • 19 februari, 2012 kl. 09:42
  Permalink

  Nu blir det kärvare för pedofilen att friges..

  Hade flickebarnet varit min dotter skúlle det avskummets frihet bli koret..

  Svar
 • 19 februari, 2012 kl. 10:02
  Permalink

  Stackars flicka ! Jag blir så ledsen över de övergrepp och svek dessa små män utsätter barn för. Hur fan skall vi kunna hjälpa dessa barn att gå vidare och få förtroende för oss vuxna. Barn är ju kärlek som behöver ses, förstås och älskas. Dessa pedofiler dödar och förgör ! Straffen borde lagföras som planerade mord och alltid leda till livstids fängelse, utan möjlighet till fler gärningar. Idag är det symbolen: tro, hopp och kärleks dag. Låt oss alla be för dessa utsatta barn, och idag bära med oss dem i våra tankar. /Coelum Versus

  Svar
 • 19 februari, 2012 kl. 11:12
  Permalink

  Fy Fan han var min lärare en gång i tiden. Lennart din vidriga jävel för allas skull hoppas jag att du inte sätter din fot i strängnäs igen!! Kommer inte sluta bra för dig om vi råkas mötas.

  En elev från 90-talet

  Svar
 • Pingback: Privatisera fängelserna…. « Suspicio

 • 20 februari, 2012 kl. 00:46
  Permalink

  Fyfan Lennart så våra skämt att du fick heta Peddolennart var sanning.. Så jävla vidrig är du, satan om springer på dig nånstans… önskar du kunde ge mig kvarsittning igen, bara du och jag….

  Svar
 • 20 februari, 2012 kl. 10:31
  Permalink

  Jag har hört att han har ”skött sig ” så bra att han redan är frisläppt och är tillbaka i Strängnäs… Hemska tanke.

  Svar
 • 20 februari, 2012 kl. 11:41
  Permalink

  jag tycker det är hemskt, hoppas han inte visar sig i Strängnäs fler gånger… Hur faaan kan man sätta på ett barn och tro att det är okej?? hur faaan är man funtan mentalt då?? har han en 15 åring järna?? borde tas in på psykavdelningen i stället för fängelse och efter det ett fett straff.. det kunde ju varit hans barnbarn… Neeej säger bara att hur faaan kunde du?? var det okej att förstöra en människas liv?? och på råga av et skylla på barnet… Du kan ju inte ha alla skruvar på rätt plats som tyckte detta var okej och att hon tvingade sig på dig,, ÄCKEL!!!

  Svar
 • 20 februari, 2012 kl. 12:22
  Permalink

  avliva fanskapet

  Svar
 • 20 februari, 2012 kl. 15:50
  Permalink

  5 års fängelse för samlag med ett barn? De e juh ett skämt. Piratebay fick åtaliga miljoner i skadestånd och fängelse. Hur fan kan detta va lindrigare? Könsstympning å tortyr till alla pedofiler.

  Svar
 • 20 februari, 2012 kl. 18:57
  Permalink

  Fyyy fan de e ju bara vidrigt ! Han e min gamla lärare….. HAN SKA FAN DÖ NÄR MAN SER HAN !

  Svar
 • 20 februari, 2012 kl. 19:10
  Permalink

  Lennart, Gick på samma skola som han och går fortfarande där nu. Kan bara säga en sak han kommer inte vara så trygg med att gå ut på stan längre. En vacker dag så smäller det.

  Svar
 • 20 februari, 2012 kl. 21:24
  Permalink

  Lennart är en snäll och omtänksam kille som tyvärr haft en olämplig kärleksrelation. Det är för jävligt att han dömts och hängs ut på detta viset. När han kommer ut är vi många som kommer att stötta honom och ordna nytt lärarjobb åt honom.

  Svar
  • 21 februari, 2012 kl. 12:35
   Permalink

   han e stämplad så länge folk låter han leva… han kommer få ett helvete när han kommer ut finns alltid ngn som ser till det ja gör det inte men ngn finns det alltid…. hatar pedofiler men ja låter dom va så länge dom sitter där dom sitter och inte rör mina barn… har du egna barn göran så försår du säker mig och alla andra men om inte så råder ja dig att sätta dig ner och fundera…

   Svar
  • 22 februari, 2012 kl. 12:53
   Permalink

   Är du helt slut i hela huvudet!……Vad i hela historien gör det milt att få ha samlag med en 13 år gammal flicka som själv mår dåligt….Nä, könsstympa de jävlarna så de aldrig kan ha samlag alls igen, lobotomi och allt annat därtill. Hoppas dessutom att Lars Borg döms som underlåtit att anmäla, vet att det fanns fler lärare på den skolan som misstänkte men bara tittade på, så Jävla fegt!

   Svar
  • 22 februari, 2012 kl. 21:40
   Permalink

   Göran är du helt slut i skallen..vart nånstans är han en snäll och omtänksam kille???.Ja han va ju sååå snäll mot flickan..Idiot säger jag..Såna som du Göran förtjänar sånna vänner..

   Svar
  • 27 april, 2012 kl. 16:09
   Permalink

   Oläplig kärleksrelation??? Var han inte gift o hade barn? Undrar vad frun tyckte om olämplig .Antingen så skämtar du-?? eller så är du pedo….. själv….
   endast en pe…. kan kalla ”käleksrelation” lärarjobb ? till era barn?

   Svar
 • 20 februari, 2012 kl. 23:06
  Permalink

  Tror han på jultomten också eller? jag menar när han tror att Lennart kommer få jobb med barn igen, eller ah jobb över huvudtaget?

  Svar
 • 21 februari, 2012 kl. 12:33
  Permalink

  han kommer få sin beskörda del var sak har sin tid som ja brukar säga synd bara att alla sveriges olika pedofiler inte hängs ut här….

  Svar
 • 15 mars, 2013 kl. 09:01
  Permalink

  I respekt mot Lennarts familj och anhöriga så kanske man inte behöver skriva ut, sprida och posta sådana här meddelanden på internet trots att saken är vidrig. Att utnyttja ett barn är fruktansvärt. Tänk er dock in i situationen att exempelvis er pappa har gjort det Lennart gjort. Då är det inte är så kul att behöva se hans ansikte och pedofilhistoria över allt omkring sig. I respekt mot anhöriga inte gentemot Lennart – så kan man kan låta bli att använda namn och bilder.

  Svar
 • 7 juni, 2013 kl. 10:59
  Permalink

  Linnea! Man kan inte anpassa sån här viktig information efter om han råkar ha en familj eller ej ?`Det ska ju uppdagas och spridas till andra i samhället även om han har fru och barn? Allt de kan göra är att ta avstånd från honom? Hur många fall finns det inte när man hänger ut yrkeskriminella gangsters i media ? Svennson uppskattar ju detta då de fåt ett ansikte på vem som är farlig och inte? Jag har aldrig hört någon vilja skydda dessa människor från allmänt media uthäng? Tänker du på deras familjer? Deras brott är ju inte alls lika äckliga som detta? även fast det gäller mord, rån, narkotika. Pengar är alltid en mer accepterad drivkraft än någons egoistiska sexuella drifter. Vidrigt.

  Svar
 • 3 juli, 2013 kl. 23:47
  Permalink

  aset är ju tillbaka i stan och drar i flöjten utanför småbarns skolor nu…… någon som vill med ut och gräva ner kräket i skogen???

  Svar
  • 4 juli, 2013 kl. 00:18
   Permalink

   Jag hjälper gärna till att gräva ner honom caroline!!

   Svar
 • 17 augusti, 2013 kl. 23:04
  Permalink

  Min gamla klassföreståndare på mitten av 80-talet Eller rättare sagt kladdföreståndare i flickornas ögon. Lås in han på livstid.

  Svar
 • 8 februari, 2015 kl. 00:54
  Permalink

  Jag var vik lärare i en skola i Västerhaninge – för att den kvinnliga lärarinnan hade ihop det med en manlig elev på 18 år. Hon slutade komma för att undervisa!
  Man skakade på huvudena men det hände inget mer. Vet inte vilken åldersgräns som anses kriminell. Så i ena fallet blir det fängelse i fem år när en manlig lärare har ihop det med en 16 -årig tjej, om en kvinnlig lärare har samma med en 18 -årig kille är det OK? Fattade jag rätt när det gäller hennes ålder?
  Hade han flera tjejer gå gång, satt detta beteende i system? I så fall kan man tala om pedofili. Otäckt.
  Om bara en gång; kan vara en djupt olycklig omständlighet.
  Graden av hänsynslöshet har att göra med om han slutade när hon visade tecken på att må dåligt. Ärligt, jag tycker inte av det jag hittills läst, att han verkar vara den värsta sorten av utnyttjande män. Men har bara läst här. Ville bara vinkla det hela litet. Håller med alla andra på olika sätt; är helt utomstående och bor inte ens i Strängnäs.

  Svar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *