Martin Jonsen – rovdjur som ger sig på utsatta minderåriga

VECKANS PEDOFILPROFIL

Martin Jonsen
Bild på pedofilen från 2008

Publicerad 8 januari 2012

Namn: MARTIN Jon Jonsen
Personnummer: 741014-0631
Tid som aktiv pedofil: 2005 och framåt, aktiv även inifrån anstalt, nu okänd
Brottmål: B4566-07, 3 december 2007
Helsingborgs tingsrätt
pedofilimål 1 ______________________

B2860-07, 16 januari 2008
Hovrätten över Skåne och Blekinge
pedofilimål 1 ______________________

B5769-09, 2 mars 2011
Helsingborgs tingsrätt
pedofilimål 2

_____________________
Fälld för 19 tidigare brott, främst trafikförseelser

Anstalt: Halmstad
Frigivningsdatum: 19 juli 2012, ska då enligt uppgift bosätta sig i Åstorp tills han skaffar eget boende.
Känd kontaktinformation Martin Jonsen
Adress Okänd
Tidigare:

Anstalten Halmstad
302 41 HALMSTAD _____________________ jmartin@live.se, martin.jonsen@hotmail.com, martin.jonsen@live.se, martingullig@live.se, romantiskt@hotmail.com

Facebook

Vanligaste offer: Minderåriga flickor, yngsta hittills nio år gammal

1974 föds en man i Danmark som flyttar med familjen till Sverige vid tio års ålder. Han avbryter skolgången under 8:an, enligt egen utsago på grund av mobbning, och därefter följer ett vuxenliv präglat av oförmåga att sköta varken arbete eller studier. Han klarar inte av något jobb någon längre tid, och han fullföljer ingen utbildning som han påbörjar, såsom Komvux, heller. Större delen av tiden lever han på socialbidrag, och han tycks inte bry sig om att följa samhällets regler, vilket leder till åtskilliga mindre åtal.

Med början år 2005 skulle han ge sig på något betydligt mer klandervärt än det han gjort hittills, dock – trots att han vid det här laget har hunnit fylla 30, börjar han nu aktivt söka kontakt med minderåriga flickor genom särskilda kontaktsajter på nätet ämnade för barn – kontakter han uppenbarligen ämnade använda för sina sexuella behov. Han skapar förfalskade personliga sidor på dessa där han anger en betydligt yngre ålder än hans verkliga, och på ett ställe låtsas han till och med vara född 1994. Det språk han använder är mycket snarlikt dessa barns, han talar om att vilja ”mysa” och dylikt.

Hans första försök tycks vara aningen tafatta och verkar inte leda till någon större framgång, åtminstone inte vad det gäller personliga möten; och än så länge får han nöja sig med att bara locka sina offer till att klä av sig framför sina webbkameror, medan han blottar sitt eget könsorgan. Även fast han är mycket aktiv med att försöka ordna så att de flickor han kontaktar kommer och besöker honom i hans lägenhet och till och med letar fram resväg och dylikt, så blir det inget napp, detta ändras i september 2007.

Den autistiska flickan

En flicka som vid detta tillfälle är 13 år gammal, här given initialerna XX, har uppvisat kontaktsvårigheter samt känslomässig omognad och har därför av barn- och ungdomspsykiatrin fått diagnosen Aspergers syndrom. När Jonsen kontaktar henne är han själv 32. Även fast XX inte har så lätt för muntlig kommunikation, så har hon ändå skaffat sig ett visst socialt umgänge genom ett konto på ”ettforumförbarn.se”, ett community avsett endast för minderåriga. Dock så rörde sig även denna pedofil där, och enligt åklagarens uppgift har han haft kontakt med minst 1 200 minderåriga flickor på denna sajt. Den 7 september 2007 tar Jonsen kontakt med henne genom ”ettforumförbarn.se”, med sin egen ålder angiven till 19 år, medan det klart och tydligt står 13 år på hennes profil. Härnäst följer en omfattande daglig kommunikation mellan dessa två, vilket leder fram till att han lyckas locka henne till att komma och besöka honom i Åstorp den 21:a september.

Innan XX tar sig bort till Jonsen med kollektivtrafiken har Jonsen sagt att de ska titta på film hos honom och att hon kan sova över. Innan kvällen är över kommer hon dock bli våldtagen, och polisen ha gripit Jonsen. Själv förs hon raskt till lasarettet för bevissäkring, och spår av Jonsens säd säkras på hennes kläder. Före avresa hade hon skrivit en lapp till sin mor om att hon sov över hos en kompis, men hennes mor får farhågor och ringer direkt polisen. Med den äldre dotterns hjälp söker hon också igenom XX:s dator och hittar där chattloggar samt adress till Jonsen.

För att inte denna historia ska framstå som skönlitteratur, får utdrag ur domslut B 4566-07 stå för det som händer härnäst. Om inte annat är angivet så är citaten vad domstol kommit fram till.

”Vid gärningstillfället var MJJ 32 år och XX 13 år och fyra månader gammal. Det har inte förelegat någon känslomässig bindning mellan de båda, och den sexuella samvaron har på intet sätt varit präglad av ömsesidighet.

Tvärtom har MJJ på ett hänsynslöst sätt lockat den underåriga XX till sig för att i sitt hem utnyttja henne sexuellt. Det brott som MJJ gjort sig skyldig till kan därmed inte anses vara mindre allvarligt. Han ska därför dömas för våldtäkt mot barn.”

”Ungefär klockan nio på kvällen anlände polisen till MJJs bostad, som är belägen på första våningen i ett hyreshus. TH såg genom trasiga persienner hur MJJ och XX, båda med kläderna på, låg på en säng; XX låg på MJJs arm och han strök henne över håret. XX var rufsig i håret, hennes byxor var uppknäppta och livremmen hängde löst. ”

Så, vad säger en 32-årig man som tagits på bar gärning med att våldta en psykiskt funktionsnedsatt 13-åring, där man påträffat hans säd på hennes kläder?

”Han inledde kontakten med XX den 7 september 2007, medveten om hennes ålder, i syfte att göra henne glad och ta reda på vem hon var. Han bjöd sedan hem henne för att se hur hon var som person. Meningen var ingenting annat än att de skulle prata och se på film. – MJJ slutade sitt arbete kl 14.30 den 21 september 2007, kom hem ungefär kl 15, fikade, tittade på. TV, onanerade, spolade av händerna i handfatet på toaletten, torkade händerna på toalettpapper som han lade ifrån sig på handfatet intill blandaren och småsprang därefter till stationen för att möta XX vid tåget som ankom kl 15.55.”

Efter att ha läst färdigt detta kommer du inse att hans alibi hör till världshistoriens sämsta.

”MJJ försökte inte pussa XX i soffan; hennes uppgift om det är bara påhitt. De såg inte färdigt filmen, därför att MJJ hade sett den tidigare. Sedan gick XX på toaletten, varpå hon satte sig vid datorn. MJJ gick ut och köpte pizza. När han hade ställt pizzan i köket gick han in och lade sig på sängen i sovrummet och tittade på TV, därför att han var trött efter arbetet.”

Han hade alltså blivit trött av att vara på sin arbetsplats i två timmar?

”Efter en stund kom polisen och knackade på. Det hade då inte förekommit något av sexuell natur mellan dem. Anledningen till att hans sperma finns på XX:s trosor måste vara att hon torkat sig med det papper som han lämnat efter sig på handfatet på toaletten. MJJ märkte aldrig att XX led av något psykiskt handikapp. ”

Detta är XX:s vittnesmål:

”När hon kom in bad han henne lägga sig ner på sängen och sedan började han pussa henne. Han började också klä av henne och det gjorde han genom att knäppa upp byxorna på henne och dra av dem. Hans byxor var också av. Hon förstod att han ville att de skulle ha sex därför att han började ta på henne.”

”XX svarar vidare att när hon blir smekt och har sex med MJJ känns det obehagligt.”

”När MJJ hade kallat in XX i sovrummet och hon hade satt sig ner på sängen ville han att hon skulle lägga sig ner och när hon då satt kvar tog han tag i armen och drog ner henne. Sedan började han ”mysa” med henne. XX tyckte att det var obehagligt och satte sig upp hela tiden.

Först tog han av XX:s byxor och trosor hela vägen och sedan sina egna byxor. Därefter började han ta på henne; han förde in två fingrar i underlivet och smekte henne på rumpan och tog henne på brösten innanför kläderna. Sedan ville MJJ ha samlag med XX. Han frågade henne och hon sa ja fast hon inte ville, därför att hon var rädd att han skulle bli arg. Han låg på rygg och sa åt henne att lägga sig ovanpå honom, vilket hon gjorde. Sedan kom han in i henne med sin penis. XX tyckte att det var obehagligt och med det menar hon att hon inte tycker om det.”

Dessutom skrev hon även ned sin berättelse på papper, då hon inte var så bra på att göra sig förstådd muntligt:

Denna funktionsnedsatta flicka hade inte det minsta hum om sexualitet innan Jonsen våldtog henne:

”XX var vid tillfället uppenbart sexuellt oerfaren. Hon har sålunda berättat att hon aldrig tidigare sett en penis, och hon har ställt sig frågande inför begreppet utlösning. Hennes i videoförhören dokumenterade oförmåga att beskriva MJJ:s penis, vilken hon uppgett sig ha iakttagit, tyder också på att hon varit främmande inför begreppet erektion. Inte heller har hon, enligt vad hon själv berättat, varit införstådd med vad preventivmedel är för något.”

”B [flickans mor] har vidare uppgivit att XX efter polisförhöret den 22 september 2007 visat att hon var frustrerad och ångestfylld genom att slå i väggar och skrika på ett för henne ovanligt aggressivt sätt.”

Efter gripandet gjorde polisen husrannsakan i Jonsens bostad.

”En av de sju hårddiskar, som beslagtagits i hans bostad, har efter kopiering och bearbetning med forensiskt verktygsprogram visat sig innehålla en stor mängd material som används vid chat-kommunikation samt en del filmer av barnpornografisk karaktär.”

Trots att han togs på bar gärning, förnekade Jonsen brott under förhör samt att han skulle ha haft samlag eller sexuellt umgänge med flickan. Hans försvar bestod dels av sin egen historia om hur hans säd hade hamnat på hennes kläder, dels av att försöka framställa henne som oförmögen att uppfatta verkligheten korrekt på grund av hennes autism. Enligt honom så fantiserade hon helt enkelt ihop allt. Rätten prövade hans argument och öppnade sig för tanken att hennes vittnesmål inte hade någon vikt, men teknisk bevisning visade klart och tydligt att hon talade sanning.

”Det finns ett utomordentligt starkt tekniskt bevis som stöder XX:s uppgifter, nämligen SKL:s analys av en besudling framtill i grenen på XX:s trosor. Där har påvisats spermier som med visshet härrör från MJJ. Hans egen förklaring till hur de hamnat där framstår som en ren efterhandskonstruktion och är så osannolik att den inte förtjänar avseende. Det får därför anses bevisat att det förekommit sexuella aktiviteter mellan honom och XX som varit så avancerade att de resulterat i han fått åtminstone något slags sädesavgång.

Det finns även annan stödbevisning för XX:s uppgifter. Således har en av de poliser som träffat XX i MJJs bostad iakttagit att hennes byxor var uppknäppta och att hennes skärp hängde löst. Vidare har hennes mamma vittnat om att XX dagen efter besöket hos MJJ visade tecken på att hon var mycket upprörd och obalanserad, vilket kan tyda på att hon varit utsatt för ett övergrepp.”

”Mot bakgrund härav finner tingsrätten styrkt att MJJ tagit av XX:s byxor och trosor, smekt hennes bröst och rumpa, trängt in i hennes slida med två fingrar samt trängt in med sin penis i hennes slida. Även om han därvid inte genomfört ett fullbordat samlag är gärningen att bedöma som ett samlag. Tingsrätten godtar därför åklagarens brottsrubricering.”

När det blev tal om påföljd för Jonsens del började han tala om psykiska problem för sin egen del, uppenbarligen för att han ville undvika fängelse, och därför gjordes en §7-utredning i enlighet med Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Den kom fram till att han led av ett begåvningshandikapp, men att det inte fanns någon allvarlig psykisk störning som kunde fria honom från ansvar.

Mellan 21 september 2007 och 20 januari 2009 är nu Jonsen frihetsberövad, först placerad i häkte, sedan på den öppna Skogomeanstalten, där han får frikostiga permissioner och även möjlighet att läsa tidningar och skicka brev. Där börjar den andra delen av historien.

Jonsens tid på Skogome

Vissa vittnesmål gör gällande att Jonsen fortsätter med sina försök att nå kontakt med småflickor redan under häktestiden. I brist på information om detta tar därför historien vid när Jonsen placeras i detta ”fängelse” i början av 2008. Här får han eget rum med egen nyckel och stor möjlighet till privatliv. Även fast det inte finns någon Internetanslutning för de intagna här, så finns det en gemensam dator samt möjlighet att ringa telefonsamtal fritt. Sin vana trogen så ger Kriminalvården Jonsen obevakade permissioner, och han utnyttjar dessa till att kontakta småflickor via mobiltelefon samt även från sin styvfars hemdator, trots att detta bröt mot reglerna för hans påföljd.

Långt innan han är frigiven är det full fart igen med kontaktsökandet, och han har även tillgång till webbkamera genom sin styvfar.

”I oktober 2008 skickade en kvinna ett mail till anstalten. Kvinnan berättade att hennes dotter haft kontakt med en mansperson som uppgett en boxadress som gick till anstalten. Manspersonen var Martin Jonsen. Det gjordes då en kontroll av Martin Jonsens rum. Vid kontrollen hittade man tidningsurklipp med bilder och gratulationer till olika personer på deras födelsedagar. Många bilder var på minderåriga flickor, dvs. flickor från femton till sexton år och neråt. Det var fråga om många urklipp som låg på skrivbordet och i skrivbordslådan.”

”Under Martin Jonsens säng fanns kartonger och i dessa kartonger fann han sparade och planerade brev. Det var brev som var utskrivna från diskett. I breven fanns sexuella anspelningar. Martin Jonsen frågade vad flickan tyckte om sex och det stod även om att han skulle ”slicka lite varstans”.”

”Martin Jonsen skickade mycket brev. Han [en vårdare] uppskattar att det var fråga om tre till fyra brev per dag. Martin Jonsen frågade också jämt om det hade kommit brev till honom.”

Trots att Jonsen ertappats med att ha fortsatt i gamla fotspår, tycks detta inte leda till några konsekvenser, och han släpps fri igen den 20 januari 2009. Omedelbart är han igång igen på communities, och fram tills han häktas igen i oktober samma år så är han i kontakt med 3-400 småflickor. Det hela kulminerar med att han våldtog en 14-årig flicka i sin lägenhet, efter att ha haft kontakt med henne under några månader under antagen identitet, där han hävdat att han var 19 år gammal.

För småflickorna berättar han att han redan har en bra karriär trots sin unga ålder, att han varit skådespelare i Arn, att han har motorcykel och diverse annat. Materialet om denna period är helt enormt, och den som vill kan plöja igenom de 379 sidorna som B 5769-09 är på; det kommer inte göras här, då i stort sett allt är i samma stil – han tar kontakt med småflickor de tror att han är en kamrat, men sedan pressar han dem att gå med på om inte samlag, så åtminstone sexuell kommunikation över webbkamera och chatt. Men, för att fortsätta till det som ledde till hans nästa dom, ur nämnda domslut:

”Den 7 oktober 2009 kontaktades polisen av pappan till flicka nummer 2 med anledning av att flicka nummer 2 inte kommit hem som hon skulle på kvällen den 6 oktober. Via flicka nummer 2s dator fick pappan fram ett mobilnummer som stod registrerat på Martin Jonsen. Denne anhölls i sin frånvaro och husrannsakan gjordes hemma hos Martin Jonsen. Där påträffades då Martin Jonsen i sängen tillsammans med flicka nummer 2.”

Brottsutredningen hade dock börjat lång tidigare, redan våren 2009, med anledning av de anmälningar som kom in. Nu inleds en massiv förundersökning, vilken när man gallrat bort alla som innehar den lovliga åldern av 15 år kvarstår 29 fall av sexuella övergrepp mot småflickor, varav en av åtalspunkterna är våldtäkt mot barn, samma åtal som Jonsen fälldes för första gången.

Det dröjer tills 5 oktober 2010 innan det blir rättegång igen, även denna gång i Helsingborgs tingsrätt, och det tar två timmar att läsa upp alla åtalspunkterna. Detta innebär även mycket arbete för Jonsens advokat Anders Olsson, som får ut ett enormt arvode:

”Anders Olsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 793 898 kr. Av beloppet avser 552 679 kr arbete, 77 040 kr tidsspillan, 5 399 kr utlägg och 158 780 kr mervärdesskatt.”

Jonsen nekar till brott. Denna gång riktar han in sitt försvar på att försöka bevisa att hans dator tagits över av någon annan genom fientlig programvara, och att det är därför inte är han som haft dessa konversationer. Han hävdar också att han inte haft någon webbkamera, samt att han skulle vara offer för någon sorts sammansvärjning:

Om han använt sina adresser på biblioteket eller på ett internetcafé är det lätt för någon att stå bredvid eller över honom och se vilket lösenord han använder. Någon kanske har velat skada honom. Han tror säkert att han har ovänner. Han vet bara inte vem det skulle vara och varför någon skulle vilja skada honom. Han tror att det är en och samma person som har velat ”djävlas” med honom. Det kan vara någon han pratat med på msn eller någon som börjat prata med honom på biblioteket.

Domstolen prövar detta och söker igenom hans hårddiskar upprepade gånger i jakt på bevis för detta, utan att finna något:

”Han har vid flera tillfällen sökt igenom Martin Jonsens hårddiskar för att leta efter angrepp från illasinnade koder eller införda skadliga filer. Han har använt sig av marknadens bästa antivirusprogram F-Secure. De illasinnade koder han hittade vid dessa tillfällen har han skickat över till F-Secure i Sveriges experter som arbetar i Finland. Experten Toni Koivunens slutsats av genomgångarna är att Martin Jonsens hårddiskar inte har tagits över av någon annan person.”

”Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.”

Så en återfallspedofil fick alltså samhället att bekosta nästan 800 000 kr för att han skulle kunna bevisa sin oskuld, och var mycket villigt att pröva vilda påståenden trots kostnaden det medförde.

 Pedofilens offer

Den yngsta flicka han står åtalad för att ha ofredat var nio år gammal när han först tog kontakt med henne, efter att ha sett bild på henne. Han uppvaktar henne mycket framgångsrikt, säger att hon är snygg samt frågar om hon vill ha sex med honom, trots att han fått besked om att hon inte ens kommit in i puberteten. Under senare delen av kontakten med henne har han fått henne att visa sig i webbkameran iklädd bikini, och han har spelat in detta på hårddisken, medan hon å sin sin sida fick se hur han själv stimulerade sitt könsorgan. Han visade då inte sitt ansikte, utan endast sitt skrev och sin mage.

Även under denna rättegång genomgick han en rättspsykiatrisk undersökning, som även denna kom fram till att han inte led av någon allvarlig psykisk störning. Slutligen kommer domen den 2 mars 2011, och Jonsen döms till 3,5 års fängelse samt blir tvungen att också avtjäna det tidigare villkorliga straffet, vilket med häktestiden tillgodoräknad sig innebär att han kommer vara en fri man någon gång runt 20 juli 2012.

Tidslinje

 • 21 september 2007 –  tas på bar gärning för våldtäkt på den 13-åriga autistiska flickan och grips
 • 22 september 2007 – häktas
 • 2, 4 och 10 oktober 2007 – i polisförhör
 • November 2007 – åtalas för våldtäkt mot barn. Rättegång hålls i slutet av månaden
 • 3 December 2007 – döms till två år av Helsingborgs tingsrätt, nekar och överklagar
 • 16 januari 2008 – Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelar samma straff
 • 20 januari 2009 – friges från anstalten, fortsätter den brottslighet han påbörjade inne på anstalten
 • 7 oktober 2009 – anhålls för andra brottet med offer i sin lägenhet
 • 7-10 oktober 2009 – häktades för andra brottet, okänt exakt dag
 • 5 oktober 2010 – rättegång inleds i Helsingborgs tingsrätt
 • 2 mars 2011 – dom meddelad
 • Juli 2012 – släpps fri villkorligt efter 2/3 avtjänad tid (beräknad frigivning)

55 reaktioner till “Martin Jonsen – rovdjur som ger sig på utsatta minderåriga

 • 8 januari, 2012 kl. 00:46
  Permalink

  Hur fan kan man släppa denna sjuka jävel lös i samhället? Lås in för med kraftiga restriktioner och ingen kontakt med omvärlden, inga permissioner…Han ska för alltid vara inlåst. Vilket satans svin…!!!

  Vidare så ger en sökning på romantiskt@hotmail.com (en av hans e-mailadresser) till en Jörgen på Facebook. Har detta svin, Martin också fått ny identitet..?

  Svar
   • 8 januari, 2012 kl. 05:59
    Permalink

    Men vi ska inte dra förhastade slutsatser, kan vara så Jonsen har lagt ner sin e-postadress och sedan har någon skapat en ny e-postadress med samma namn. Kanske inte helt troligt, men chansen finns. Så tänk på det innan någon får för sig att börja skicka meddelanden.

    Svar
  • 15 juli, 2012 kl. 20:27
   Permalink

   Nog troligen han då den nuvarande användaren har flera vänner i helsingborgs området…

   Svar
  • 2 februari, 2013 kl. 03:23
   Permalink

   De här avvarterna,har helt förverkat sin rätt,att på något sätt få möjlighet att med diverse myndig-heters hjälp kunna dölja sina vidriga förehavande.Det är en rättighet som står till buds att eliminera sådana hälsovådliga as.Det är för jävligt folk kör nån slags motpropaganda med ihåliga teorier,att det skulle få motsats effekt och därmed öka risken.Kvalificerat skit-snack.De ska inte få möjlighet att härja fritt.Det är kroniskt och obotligt,så det givna alternativet är respass med enkel biljett till helvetet

   Svar
 • 8 januari, 2012 kl. 00:48
  Permalink

  Ett sånt här svin skall belönas med ett skott i pannan då det ej finns nåt annat att göra åt honom.Jag väntar gärna på honom den 20 juli 2012 om han friges mitt baseball trä vill lära känna honom samt lite vassa föremål.

  Svar
  • 14 januari, 2012 kl. 18:15
   Permalink

   Han får redan innan muck jag lovar dej

   Svar
 • 8 januari, 2012 kl. 09:28
  Permalink

  Släpp ut idioterna bara..I socialtjänstlagen står det följande: Du ska skydda barnen från fara,annars kan du åtalas’Tycker hela regeringen ska åtalas för de utsätter alla barnen i sverige för fara när sådana här predatorer släpps lösa och lurar på våra barn.Men tycker samtidigt,att ska de nu släppa loss asen,så kan den väl öppna sina egna bostadsområden och se om de känner sig trygga med dessa as som grannar.Och skulle det hända att någon av politikernas barn råka ut för en pedofil (gud förbjuder)så nog fan hade det varit högsta prio på detta,och med ett straff som blev detsamma som för mord…..!!!!!!!!!

  Svar
  • 31 januari, 2013 kl. 14:30
   Permalink

   Jag håller med dig
   med tanke på att jag har haft detta väldigt nära

   Svar
 • 8 januari, 2012 kl. 10:00
  Permalink

  Att ta lagen i egna händer borde klassas som självförsvar när det gäller såna här rubbade as

  Svar
 • Pingback:Barn är morgondagens vuxna « Suspicio

 • 8 januari, 2012 kl. 15:45
  Permalink

  falsk profil på fb är också vanligt. sök i hjälpen på sexualförbrytare, och rapportera kräken

  Svar
 • 8 maj, 2012 kl. 16:35
  Permalink

  Martin släpps den 19 Juli. Han kommer att bosätta sig tillfälligt i Åstorp tills att han får egen bostad. Jag kollade facebookprofilen, och är säker på att det är Martin då han har både släkt och gamla vänner i vännerlistan. Anledningen att jag känner till detta är helt enkelt att jag har känt Martin sen han var 17 år.

  Svar
 • 8 maj, 2012 kl. 17:46
  Permalink

  Frågade familjen, så nu har jag fått det bekräftat. Ja det är Martins profil. Fortsätter att uppdatera, då jag är äcklad och samtidigt vän med övriga i familjen.

  Svar
 • 17 maj, 2012 kl. 22:41
  Permalink

  Tycker det verkar lite så att ni kan skriva att han ska släppas fri nu i år,då jag mamma till en av flickorna,fick möjligheten att få veta när han blir frisläppt och får permis o.s.v. Och det är inget jag har fått veta att han sla bli frisläppt i år.

  Svar
 • 17 maj, 2012 kl. 22:51
  Permalink

  Ursäkta mig, Och visa mig respekt i mina ord nu.
  Jag är en av offerna som blev utsatt för honom, Och jag vet var han sitter och när han släpps och när han har permis, och inget av det som står här ovan stämmer…
  Han släpps INTE detta året, utan 2014…
  Han kommer inte få åka till skåne igen, och han sitter inte i halmstad.
  Tack så mycket för mig.

  Svar
  • 10 november, 2013 kl. 02:56
   Permalink

   Säkerligen skrev du detta 2012, och vid detta laget vet du att du hade fel då han släpptes 2012. Var han är nu vet jag inte, men jag vet att han har tillgång till dator och är ute efter fler minderåriga då han tydligen hittat mig på en sida kallad ”Badoo”. Jag är offer ”nr 1” . Mitt hjärta slog till 100 när jag såg hans ansikte och att han hade skrivit till mig. Jag gick in här och såg e-mailen som han skulle haft, kollat upp alla på facebook för att sedan blockera, av säkerhets skäl att han inte kollar upp mig. ( visserligen finns ingen av de mail adresser ovan på facebook ) men har då blockerat alla möjliga med namnet ”Martin Jonsen” . Jag hoppas att han sitter inspärrad & Var han än är så hoppas jag att Karma tar honom.

   Svar
   • 10 november, 2013 kl. 10:52
    Permalink

    Hejsan!
    Jag var offer nr 21 tror jag, varett tagsen och kimmer inte ihåg nummert men, seriöst är han på badoo? Oj..
    Ja jag hade fel för advokaten sa något helt annat, Martin bor i åstorp idag!

    Svar
 • 18 maj, 2012 kl. 21:30
  Permalink

  Ursäkta men jag är en väldigt gammal vän till familjen och jag vet att han kommer ut i år, närmare bestämt 19 Juli 2012. Tyvärr inget vi ser fram emot, han har förstört en hel familj och HAN kommer att fortsätta med sina äckliga och perversa dåd.

  Svar
  • 19 maj, 2012 kl. 19:45
   Permalink

   Det kanske du är, men som sagt jag är en av flickorna dom satt i rättegången mot honom!
   Och vi har inte fått något om att han blir släppt då, kan vara att dom ljuger för er för han inte vill att ni ska veta det.
   Han sitter strax utanför Stockholm, sa dom på rättegången och I brev.

   Svar
 • 20 maj, 2012 kl. 18:37
  Permalink

  Jag anser att ni ska kolla med er advokat då familjen har fått veta detta datum och jag tror inte att det är falska uppgifter till familjen. Som Harbeck skriver, så vet vi alla att han kommer fortsätta.

  Svar
 • 9 juni, 2012 kl. 10:53
  Permalink

  Behöver inte kolla med min advokat, För jag har både papper på när han släpps, och dom ringer mig så fort han får permis eller ska bli släppt.

  Svar
 • 20 juni, 2012 kl. 20:31
  Permalink

  Mamma till en utsatt flicka , fick mail idag, han släpps den 19 juli i år. Han första dagpermision är den 5 juli i år.

  Svar
  • 22 juni, 2012 kl. 23:00
   Permalink

   Hm, om du är mamma till en utsatt så tror jag dig, en sak som ar säker är att jag ska ringa min advokat.

   Svar
 • 19 juli, 2012 kl. 23:50
  Permalink

  Återfalls förbrytare…och dom sakerna han har gjort…kemisk kastrering i Sverige tack!
  Han ska inte kunna gå i lugn o ro på våra gator!

  Svar
  • 20 december, 2012 kl. 00:26
   Permalink

   Om han skulle bli kemiskt kastrerad kan han ju fortfarande våldta men ”skjuter” blankt i så fall

   Svar
 • 31 januari, 2013 kl. 21:33
  Permalink

  jag har fått fram info om att denna individen har bytt sitt namn till Jörgen Larsen. kan vara bra att uppdatera med

  Svar
  • 10 november, 2013 kl. 03:03
   Permalink

   Hans namn är inte till fullo bytt, då han fortfarande använder ”Martin” som förnamn . Han härjar runt på badoo.se

   Svar
 • 31 januari, 2013 kl. 22:48
  Permalink

  då är han släppt nu alltså

  Svar
 • 1 februari, 2013 kl. 11:55
  Permalink

  Skär av hans apparat så kan han ej göra sådant mer Jävla svin är han. Har befunnit sig i Perstorp innan där han påträffades med den sista tjejen i lägenheten

  Svar
 • 1 februari, 2013 kl. 13:21
  Permalink

  Han har Facebook under namnet Jörgen Larsen, Gå in och anmäl honom och skriv vem han igentligen är.. Han har ungerfär 500 vänner, Och dom flesta är tjejer..

  Svar
 • 2 februari, 2013 kl. 00:32
  Permalink

  Stämmer det verkligen att han inte har blivit åtalad för något innan 2005? Kan minnas att vid tidpunkten då jag flyttade till Åstorp så bodde han i samma område som mig. Och vad jag fick höra var att han vid den tidpunkten hade ”antastat” sin dåvarande (mkt yngre) flickväns lillasyster!?

  Svar
  • 2 februari, 2013 kl. 00:35
   Permalink

   Intressanta uppgifter. Vad vi såg i domarna fanns inget innan 2005 omnämnt. Det är möjligt att han gjort saker innan som inte kommit till polisens kännedom, eller som avskrivits. Helt uppenbart är i alla fall att detta är en obotlig återfallspedofil som man inte kan ha ute i samhället.

   Svar
   • 2 februari, 2013 kl. 16:54
    Permalink

    tycker att ni ska ta reda på fakta först innan ni säger något.
    för att vara peddo så ska personen ha fått en diagnos först och de är en sjukdom så döm inte utan ni vet fakta.

    Svar
    • 2 februari, 2013 kl. 17:04
     Permalink

     Han är diogniserad pedofil, Fallet jag var med i handlade om 1500 tjejer, Varav dom va 1000 under 15..
     Och var på rättegång, och dom sa att han har fått pshykisk vård och dom kommit fram till att han har diagnosen pedofil, Så vi vet fakta, Så kom inte med den sån dum kommentar..

     Svar
 • 3 februari, 2013 kl. 22:18
  Permalink

  Jag såg honom i Åstorp häromdagen.

  Svar
  • 3 februari, 2013 kl. 22:26
   Permalink

   Trist att höra att han är ute i samhället. Om du ser honom igen får du gärna ta bild av honom, så vi har mer att gå på. Och kanske se var han håller till och så.

   Svar
 • 5 februari, 2013 kl. 21:39
  Permalink

  Har fått höra att adressen som står här Ekebrogatan 40 i Åstorp e hans mammas adress menhan bor fortfarande på den. väldigt skönt att detta har uppmärksammats av folk i HELA åstorp snart kan han väl inte visa sig ute =)

  Svar
 • 2 juli, 2013 kl. 17:31
  Permalink

  Detta svin bor 5 min från mig o ja fick kontakt med honom via en sida på nätet träffade honom flera gånger i ca 2 veckor när ja blev varnad i form av en lapp av detta utdrag i min brevlåda…evigt tacksam mot denna person ja har en son på 12 år o hade det inte varit för den hemliga ’brevbäraren’ hade min son kunnat bli ett av detta Svineta offer…

  Svar
 • 11 juli, 2013 kl. 14:41
  Permalink

  För 10 år sedan var jag i kontakt med honom, då var jag 13. Det han har gjort har han hållit på med längre än sedan 2005. Då visste jag inte att det är så fel som det är. Inte för att det gör någon skillnad nu, ville bara dela med mig av min information..

  Svar
  • 11 juli, 2013 kl. 16:13
   Permalink

   Hade du varit i kontakt med honom så hade du med varit i rätregång då oolisen tittade igenom alla hans datorer och tittade alla email

   Svar
   • 11 juli, 2013 kl. 22:58
    Permalink

    Allting finns kanske inte i datorn? Jag ville dela med mig av det jag vet. Jag är anonym och har inget att vinna på det så att folk ska vara otrevliga och ifrågasätta när det handlar om något så här pass allvarligt kan jag inte förstå. Tänker inte ge mig in i någon diskussion och tänker inte heller skriva här fler gånger. För detta är inte sättet jag vill bli bemött på inom detta ämnet.

    Svar
 • 31 augusti, 2013 kl. 07:29
  Permalink

  Han har hållit på med det här sjuka flera år innan 2005. Han blev också polisanmäld, men åklagaren i Helsingborg fick lägga ner ärendet då den minderåriga flickan/familjen inte ville ställa upp och vittna. Polisen beslagtog hans dator, men hittade inget. Orsaken till det var att han bytte ut hårddisken precis innan då han anade att polisen snart skulle stå bakom dörren. Han var också aktiv redan då på diverse olika sajter under falsk ålder m.m, ,han letade efter minderåriga tjejer.En sån som han borde inte få vistas ute i samhället.

  Svar
 • 3 december, 2013 kl. 09:10
  Permalink

  Kan säga så här jag stödjer inte honom eller beskyddar honom,
  men jag är mycket nära vän till hans Mamma och när jag träffade Martin så ansåg jag han är mycket trevlig och schysst kille och ja jag blev självklart chockad när jag fick höra talas om hans förflutnad.
  men nu han är frisläppt så har han faktiskt inte gjort nånting sen han kom ut så kan han hållas sig i skinnet och ge fan i dessa smutsigheterna i minst 10 år till typ och gå igenom en psykologisk behandling tror jag han kan blir bättre, visst han blir aldrig förlåten det han har gjort och det respekterar jag samtliga familjer till offren och jag förväntar mig heller inte av något positivt svar tillbaka från er men tar ni lagen med egna händer eller ens försöker göra han eller hans mor illa så lovar jag att jag kommer ordna ett helvete för er via lagen för jag har starkt infrastruktur med ordningsmakten som visa nolltolerans om maktmissbruk. Det klart det oförsvarligt att begå sånt vidrighet på detta sätt, men det är inte det är frågan om, han har haft svår uppväxt och förflutnad så i min mening tycker jag inte han ska bära på all skulden likaväl de asen som mobbade honom skulle jag lyssna på min egen intiution så vill jag tro att offrens föräldrer har mobbat han i skoltiden och han ville hämnas på dumaste sätt men jag kan bara tänka mig att ni är inte helt oskyldiga heller!.
  som sagt jag försvarar ingen eller oskyldigförklara honom utan bara be er att lägga ner detta skitsnacket för vill han ligga med småtjejer så illa då hade hangjort på den första bästa dagen. hata mig gärna om ni vill men han och hans mor är mina vänner och det kan ni inte ändra mig på att avstå!! p,s ni har väl hört talas om att itbrott är mycket allvarligt brott och kan ge 2år fängelse och upp till 200,000kr i böter så försöker ni jaga mig också via ip-adressen och e-mailen då kommer ni ha bråkat med fel medborgare!!!

  Svar
  • 4 december, 2013 kl. 01:15
   Permalink

   Jag läste igenom lite snabbt, . Du skrev ; ”tar ni lagen med egna händer eller ens försöker göra han eller hans mor illa så lovar jag att jag kommer ordna ett helvete för er via lagen”

   Varför skulle någon göra illa hans mor? Det är ju inte hon som våldtagit. Det är inte hennes fel att hennes son gillar barn så mycket att han våldtar de.. Det finns säkert de som vill göra illa den här pedofilen, ( jag gissar ).. Men sen alla offer vill nog helst hålla sig så långt bort från honom som möjligt.

   Du skrev även ; ”i min mening tycker jag inte han ska bära på all skulden likaväl de asen som mobbade honom skulle jag lyssna på min egen intiution så vill jag tro att offrens föräldrer har mobbat han i skoltiden och han ville hämnas”

   Om offrens föräldrar hade mobbat honom och han vill hämnas på de genom att våldta deras barn. Då borde hans sitta inlåst på psyket. Bara en riktigt psykisk störd människa tänker så. Då betyder det även att pedofilen , & våldtäktsmannen är en stalker, eftersom han troligtvis isåfall har kollat upp allihop och deras familjer. Om det nu hade varit som du tror. Då skulle äcklet troligtvis fått ett högre straff.

   Svar
   • 4 december, 2013 kl. 09:25
    Permalink

    Så om vi hade skadat honom (som någon många syskon vill) och du hade försökt göra ett helvete för oss hade du inte lyckats för att efter rättegången är det många som fått ångest, skämts, inte vågor åka till städerna han kan finnas i, och varje dag vara den tjejen som pratade med en pedofil och fick gå i rättegång, så hur mycket du än hade försökt skada oss kommer du aldrig någonsin skada oss mer än Martin skadat oss!

    Svar
 • 5 december, 2013 kl. 07:31
  Permalink

  att jag la till hans mor var att folk skrev om att hans mor också borde avrättas med honom var det jag menar och fick mig a reagera, självfalligt försvara jag aldrig en pedofil eller ge credit till Martin men så länge han inte gör nåt så ska man inte göra s,k häxjakt som tex husbranden vars offer där var en dömd pedofil och sen skrytta om att man har dödat en pedofil före polisen det vad jag menar med ta lagen i egna händer typ vad gör du som våldtäktsoffer eller pedofilmotståndare för skillnad och exempel att va mördare? det gör väl inte offret gladare eller säkrare snarare tvärtom. det jag menar med helvetet är att så fort man är vän eller anhörig med en pedofil så brukar man ju bli stämplad som stödjare eller bli förföljd tom misshandlad har läst att sånna som ni på nätverket har slagit ner en brossa till pedofilen och gjorde han invalid pga skadorna ska familjen som inte gjort sig skyldig i ett brott få lida bara för brossan gör dumheter??? jag förlorade min lillebror bara för min store bror rökte harsh klart är det den som gör brottet som ska få straffet och slaget i ansiktet men istället blev min lillebror måltavlan bara för storebror hade gjort fel. det vad jag menade och självklart jag försvarar jag aldrig honom någonsin eller trycker väck er på nåt sätt men jag vill bara att man ta allt med nypa salt. Som sagt jag ville bara säga att jag stödjer er motstånd och nätverk att varna alla familjer från hemskheter och att kanske få politiken att ändra på lagen och straffen men håll de som inte är medhjälpare eller stödjer brottet utanför hacka enbart på brottslingen, personligen håller jag med om återinföra av kemiskt-kastrering för Sverige hade ju det förr ända fram till 1967 tycker man ska ta tillbaka den straffmöjligheten.

  Svar
 • 3 december, 2014 kl. 21:07
  Permalink

  Herr Jonsen har bytt namn till Duelund enligt offentliga register.

  Svar
 • 16 september, 2015 kl. 00:51
  Permalink

  Är det någon som vet var svinet håller hus nu?

  Svar
 • 8 september, 2017 kl. 01:47
  Permalink

  Hej vill bara säga att marin har bytt mamn på facebock o heter där Martin Japp då han finns på sin mammas vänlista

  Svar
  • 3 juli, 2018 kl. 13:17
   Permalink

   Såg honom igår med en ung mörkhyad tjej!!! Bor på svinet område. Fattar inte varför de låter honom bo kvar!!!

   Svar
 • 3 juli, 2018 kl. 13:13
  Permalink

  Såg honom ute igår med en ung mörkhyad flicka!!!! FAN får ångest!!! Tänk om han håller på igen!!!

  Svar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *