Patrik Ensio Johansson från Piteå döms till 10år i tingsrätt, överklagar till hovrätt trots efter erkännande.

En man i Piteå, vid namn: PATRIK Ensio Johansson, 19860920-xxxx blev 2019-09-23 dömd i Luleås Tingsrätt till 10års fängelse för mycket grova våldtäkter mot barn. Den yngsta var nyfödd vid övergreppet..
Allt filmades, och sparades på mannens hårddisk och ett minneskort som hans hustru hittade i en gömd låda mannen förvarat.

Patrik Ensio Johansson

Han dömdes alltså i Luleå Tingsrätt 2019.9.23 till 10års fängelse för en rad grova, väldigt grova övergrepp mot barn.
Den yngsta var vid brottstillfället nyfödd. Patrik tycks rikta in sig mot mycket små barn, vilket egentligen är ganska ovanligt att många ger sig på så små barn fysiskt, vid så många tillfällen

Patrik blev friad från den våldtäkt han misstänktes för, då han också ska ha gjort en kvinna gravid, varpå vid födsel han begärde ett faderskapstest. Kvinnan har då inte några minnen av att de skal ha haft sex, och misstänker då att han skall ha våldtagit henne i en lägenhet medans hon låg okontaktbar.

Att målsäganden Må 4 inte hade kännedom om att Patrik Johansson kunde vara far till hennes barn, vinner stöd av vad vittnet NNNN berättat. NNNN, som vid tillfället tjänstgjorde som socialsekreterare på familjerätten i Piteå kommun, var den som genomförde faderskapsutredningen. Hon har berättat att Må 4 till henne uppgav att hon inte hade haft samlag med någon annan än NNNN under konceptionstiden och att MÅ 4 blev mycket upprörd över tanken på detta.

Domen i sin helhet, Klicka Här
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för

1. Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013 2012-11-01 — 2013-06-07

2. Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2013 och 1 juli 2018 2012-11-01 — 2015-03-21 (5 tillfällen)

3. Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2018 2015-06-17 — 2017-12-31 (12 tillfällen)

4. Grov våldtäkt mot barn, 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken och 6 kap 4 § 1 st och 3 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2018 2017-04-02 — 2019-01-08

5. Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p och 5 p och 5 st brottsbalken 2011-01-01 — 2019-03-18 (18 tillfällen)

6. Grovt barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 5 p och 5 st brottsbalken 2011-01-01 — 2019-03-18 (2 tillfällen)

Åtal som den tilltalade frikänns från

Våldtäkt, 6 kap 1 § 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2018 2014-02-01 — 2014-03-31

Påföljd m.m. Fängelse 10 år

Nätverket ser dig, vi följer dig och vi granskar dig.
Ditt brott kommer aldrig glömmas, och ditt brott kommer aldrig förlåtas.

Patrik Ensio Johansson