”Portmannen” Ziad Reshid – två års fängelse för 46 sexbrott mot barn

VECKANS PEDOFILPROFIL

Publicerad 5 februari 2012

Namn: Ziad Ahmed Reshid
Personnummer: 730607-8614
Tid som aktiv pedofil: 2009-2010
Brottmål: B 10867-10 i Solna tingsrätt 26 juli 2011
B 6967-11 i Svea Hovrätt 30 september 2011

1. Sexuellt övergrepp mot barn
2. Sexuellt ofredande
3. Olaga tvång
4. Ofredande

”Genom denna dom döms Ziad Reshid för att under tiden den 17 juni 2009 – den 13 oktober 2010 ha gjort sig skyldig till 52 brott mot sammanlagt 47 barn. Brotten har fördelat sig på 30 tillfällen, varav det vid 27 tillfällen rört sig om sammanlagt 46 sexualbrott fördelade på 43 barn.”

Anstalt: Salberga
Frigivningsdatum: Troligtvis 17 april 2012
Känd kontaktinformation Kallades ”Portmannen” av polis och massmedia.
Ratsit-profil
, skriven på flyktingförläggning.
Vanligaste offer: Flickor i åldrarna 5-12. Främst invandrare, men ett fåtal etniska svenskar och även någon enstaka pojke.

Under sommaren 2010 började det uppmärksammas att ett 30-tal barn under det gångna hade antastats på ett snarlikt sätt i Stockholms förorter. En särskilt tillsatt poliskommission med uppgift att att utreda ärendet gav honom namnet ”Portmannen”, med anledning av hur han i varenda fall lurat in barn i trapphus, och i något enstaka fall även bokstavligen talat släpat in dem, för att sedan onanera framför dem därinne, samt även beröra barnens könsorgan. Han tycktes ha en fascination vid att visa upp sitt könsorgan för dessa förpubertala flickor, och hade ofta utlösning i servetter han hade tagit med sig. Något som skulle visa sig senare var att han ofta berättat för dessa barn att han var irakier, och ibland introducerade han sig som Ahmed när han gick fram till dem, men dessa uppgifter nådde aldrig ut i massmedia, och polisen var heller inte helt villiga att förlita sig på de vittnesmål som kom in från de barn han förgripit sig på.

Så trots att den första offentliga rapporten tycks ha kommit så tidigt som den 21 juli 2009, har man ett år senare inte gått ut med ett mer specifikt signalement än hans ålder, kön och typiska klädsel. Det stod dock klart tidigt att alla dessa övergrepp följde samma mönster – han frågade barnen om de kunde öppna dessa portar så att han kunde hitta toalett inomhus, då han inte ville urinera offentligt. Väl inne så blev det dock fråga om annat.

Poliskommission och löpsedlar

Denna sommar väller löpsedlarna om hans framfart in, och polisen både varnar föräldrar i Stockholms förorter för att deras barn kan falla offer, och frågar också om tips. Men trots denna kommission, bevakningen i massmedia och polisarbetet i allmänhet tar det hela sex månader innan han grips den 15:e december. Man hade inte varit vidare aggressiv med gärningsmannaprofilering, och lyckades aldrig ta honom på bar gärning, men när man fått klart för sig att han alltid har mobiltelefon med sig så inleder man samarbete med Tele 2 för att avgöra vilka mobiltelefoner som befunnit sig på brottsplatserna. Endast ett abonnemang har återfunnits på varje brottsplats – ett oregistrerat nummer. När man efter att nästan alla vittnesmål gjort gällande att mannen var av arabiskt ursprung och bröt mycket kraftigt när han talade svenska, tog man kontakt med Migrationsverket i Stockholm. Av dem fick man reda på att numret ifråga hade angivits av just en man – Zaid Reshid. Med den informationen grep man till slut honom den 15:e december och han häktades den 17:e. Sedan inleddes rättegång vid Solna tingsrätt den 31:a mars nästföljande år.

Ännu en i raden av seriepedofiler

Brottsutredningen blir rent massiv, och allt som allt är det fråga om brott mot 49 barn, även om vissa föräldrar tar ut sina barn ur utredningarna, samt att vissa barns vittnesmål måste avskrivas då de är alltför diffusa. För att citera utdrag ur några åtalspunkter:

”Reshid har vidare vid samma tillfälle genomfört en sexuell handling vilken är att bedöma som sexuellt övergrepp mot barn gentemot XX, född 2001, genom att dra ned hennes kläder och därefter smeka hennes underliv. Beröringen har inte varit flyktig. Reshid har vidare vid samma tillfälle sexuellt ofredat YY och XX genom att be dem öppna porten, förmå dem att följa honom med ner till källarplanet, be dem hålla vakt medan han kissar och sedan blottat sig för dem genom att visa dem sitt könsorgan samtidigt som han onanerar, vilket var ägnat att väcka obehag.”

”Reshid har den 9 september 2009 på Roskildegränd 1 i Kista sexuellt ofredat AA och BB genom att be dem öppna porten för honom, inne i trapphuset fråga dem om han får kissa där, bett dem hålla vakt medan han kissar, blottat sig för barnen genom att ta fram sitt könsorgan och onanera samtidigt som han drar i barnens kläder samt berör AA:s underliv utanpå kläderna, vilket var ägnat att väcka obehag.”

”Reshid har den 5 juli 2010 på Persikogatan i Hässelby med våld tvingat CC och DD att följa med honom in i en trappuppgång genom att fatta tag om varsin arm på barnen och dra in dem i porten. Reshid har därefter sexuellt ofredat CC och DD då han blottat sig för dem genom att visa sitt könsorgan för dem och onanera, vilket var ägnat att väcka obehag.”

”Hon tror att mannen tyckte det var roligt att visa snoppen för barn och både hon och B trodde att han gjort det förut. Han drog i hennes kofta för att hon skulle ta av sig den och drog sedan till i hennes tröja så att hon kändes det som att hon skulle strypas. Hon sade ”sluta”, men mannen fortsatte dra i tröjan. Hon puttade då till honom för att få honom att ramla. Han ramlade inte utan stod kvar och sedan började han skratta. Mannen höll då på med sin snopp och rörde med båda händerna fram och tillbaka på den hela tiden. Snoppen var röd och hård. Samtidigt försökte han dra ner B:s byxor och trosor. B sade sluta, men det gjorde han inte. Han försökte samma sak med hennes kjol och hennes leggings samt hennes trosor. Han gjorde också samma sak med B:s tröja och även hon skrek åt mannen att sluta, men han bara log.”

I de första polisförhören erkänner Reshid en del av gärningarna, men när det blir dags för rättegång drar han tillbaka praktiskt taget allt. Han antingen förnekar brott, eller så hävdar han att han lider av minnesluckor och inte kan svara i skuldfrågan.

Redan i anslutning till det som blev den första åtalspunkten, den 17 juni 2009, kom vittnesmål in om en man av arabiskt ursprung, som talade svenska med brytning. Han lockade in en 10-årig flicka i en tvättstuga och onanerade till där utlösning tills han flick utlösning. Flickan sprang därifrån gråtande, och när hon mötte sin storasyster så polisanmälde hon det som skett. Hon drömde mardrömmar om mannen under lång tid efteråt. Hon vittnade också om att mannen sagt sig vara från Irak, vilket senare bekräftades, men denna uppgift nämndes aldrig i massmedia.

Aftonbladet talade i nyhetsnotis om att mannen talade med brytning, medan SVT inte nämner varken etnicitet eller brytning. Dagens nyheter nämner heller ingenting om att han är nyanländ invandrare, trots att signalementen nämns. Expressen nämner brytning, men inget om det stora antalet barn som vittnat om en arabisk man. Svenska dagbladet nämner absolut ingenting alls om etnicitet heller, och på en nyhetsartikel påstod SVD också att det funnits vittnesmål om en etniskt svensk man. I alla utom två åtalspunkter i domen redogörs för vittnesmål som pekar på en man av arabiskt ursprung, ibland uttryckligen en irakier. Vissa av barnen hade fått veta av mannen själv att han var från Irak, och rapporterade detta till polisen, som kände till det redan under 2009. För att citera vittnesmål från åtalspunkt 13:

”Mannen pratade svenska med dem, men han sade, när de frågade, att han var från Irak.”

Trots flitigt med specifika vittnesmål så ville polisen ofta inte tro på barnen. För att citera åtalspunkt 7:

”AA uppgav i förhöret med henne att gärningsmannen hade en lapp runt halsen, där det stod att han rymt från fängelse i Iran eller Irak. Detta tolkade utredarna som att det rörde sig om en person som var på mässa i Kista och som hade ett passerkort runt halsen.”

Även hennes kompis vittnade i separat förhör om samma sak. Så när en irakisk man rymmer från fängelse i sitt hemland lyckas han få både asyl i Sverige som påstådd flykting, samt även få polisen att förutsätta att han är en affärsman och inte en brottsling, trots barnens vittnesmål.

Vittnesmål från åtalspunkt 23:

”Killen berättade vad han hette. Det var någonting med Ihib, Ahib, Achmed eller Ichmad.”

Tack vare den enorma volymen samstämmiga vittnesmål och viss teknisk bevisning så fälls han till slut på nästan alla punkter den 26 juli 2011. Påföljden blev dock en besvikelse. För att citera domslutet:

”Genom denna dom döms Ziad Reshid för att under tiden den 17 juni 2009 – den 13 oktober 2010 ha gjort sig skyldig till 52 brott mot sammanlagt 47 barn. Brotten har fördelat sig på 30 tillfällen, varav det vid 27 tillfällen rört sig om sammanlagt 46 sexualbrott fördelade på 43 barn.”

”Längsta strafftid, som är möjlig för Ziad Reshid med gällande regler om gemensamt straff för flera brott och straffskalan för de brott som Ziad Reshid döms för, är tre år. Med beaktande av ovan anförda omständigheter mäter tingsrätten längden för Ziad Reshids fängelsestraff till två år.”

Med detta följde även ett utvisningsbeslut, eftersom han gjort sig skyldig till grov brottslighet. Han överklagar domen och ansöker även om skyddsstatus hos Migrationsverket med hänvisning till sin sexuella läggning, men i Svea hovrätt blir det inte något av detta.

”Med beaktande av nu gjorda bedömningar finner tingsrätten att Ziad Reshid inte kan undgå utvisning. Vad han själv anfört om risker för honom att som bisexuell återvända till Irak föranleder inte någon annan utgång i utvisningsfrågan. Beslutet om förbud för Ziad Reshid att återvända till riket bör dock tidsbegränsas.”

Detta utvisningsbeslut är dock inte någon större sak:

”Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före 2019-07-26. Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst 1 år.”

Så han lär inte stanna borta särskilt länge.

Barnens trauman

I dessa vittnesmål finns även dokumenterat de psykologiska följder övergreppen medförde för barnen. För att citera några av dem:

1: Drömde mardrömmar om honom
2: ”XX vägrade gå ut och hon sänkte blicken och var alldeles stel, när hon var ute med henne och de träffade någon främmande, manlig person.”
”XX har varit en mycket social, glad och rätt självständig person, som varit ute med sina kompisar. Hon brukade vara ute på gården varje dag. Efter händelsen fick de vara ute på gården med henne under säkert en månad. När XX började skolan i augusti 2009, åkte hon buss själv men med telefonkontakt hela tiden.”
3: ”XX fick efter händelsen svårt att sova själv och hon sov oroligt. Hon trodde att någon skulle komma och ta henne och göra saker med henne. XX vaknar alltjämt på nätterna och kommer till henne. XX grät när hon skulle till nytt förhör men godtog detta på villkor att hon själv var med.”
”YY gick på krisbearbetning på BUP. Hon har fortfarande mardrömmar. Från att ha varit en glad, utåtriktad flicka är YY idag nedstämd och utåtagerande. Hon vägrar att prata om händelsen och säger att hon gör detta för att skydda familjen.”
6: ”Hon var jätterädd. Det är hon fortfarande. Hon känner sig inte trygg och bekväm i området och han går med henne till skolan. Han har flera barn och hela familjen har pratat om händelsen. Alla är rädda. Barnen har även pratat med sina kompisar och hela området har påverkats.”
10: ”Hon var rädd efter händelsen och rädd att gå i trappor.”
14: ”Det var mycket obehagligt, när det hänt, men nu har hon flyttat så det känns bättre.”
15: ”X pratar fortfarande om händelsen, när hon ser polisbilar eller när de passerar platsen, där det hände. De bor kvar, men de vill flytta. Efter händelsen och några månader framåt var X, som är en glad och stark tjej, tyst och blyg och hon hade svårt att sova. Hon grät och skrek och vaknade flera gånger på nätterna. De har inte sökt professionell hjälp, men tänker göra detta.”
16: ”Hon tyckte händelsen var läskig och var rädd efteråt att han skulle dyka upp var som helst.”

Tidslinje

1973 – föds i Irak
2007 – söker asyl i Sverige efter att ha rymt från irakiskt fängelse för brott han begått i sitt hemland. 13 mars 2007 – han får permanent uppehållstillstånd
Juni 2010 – polisen tillsätter särskild kommission för att utreda ärendet och varnar föräldrar för de övergrepp som sker, samt efterlyser tips
7 juli 2010 – ”Cykelmannen” grips, en annan pedofil som varit misstänkt för liknande brott
15 december 2010 – Reshid grips
17 december 2010 – han häktas
31 mars 2011 – rättegång inleds
26 juli 2011 – tingsrätten meddelar dom, två års fängelse och utvisning
21 september 2011 – ansöker hos migrationsverket om skyddsstatus pga sin sexuella läggning
30 september 2011 – hovrätten fastställer dom tingsrättens dom
17 april 2012 – troligt frigivningsdatum

Länksamling

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7257325.ab
http://svt.se/2.33538/1.2031536/smaflickor_i_stockholm_antastas?lid=puff_2031536&lpos=lasMer
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=3763751
http://www.dn.se/sthlm/polisen-jagar-pedofil-i-stockholm-1.1117810
http://www.dn.se/sthlm/man-jagas-for-sexbrott-mot-barn-1.1135190
http://www.expressen.se/Nyheter/1.2058439/misstankt-pedofil-jagas-i-stockholm
http://www.expressen.se/Nyheter/1.2059277/polisen-vi-tror-att-vi-har-sakrat-spar
http://www.dn.se/sthlm/flickor-ofredade-av-pedofil-1.1142124
http://www.expressen.se/Nyheter/1.2074210/pedofil-i-stockholm-jagas-efter-nytt-ofredande
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=3878362
http://svt.se/2.33538/1.2087564/polisen_soker_misstankt_pedofil?lid=puff_2087564&lpos=lasMer
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7528932.ab
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=3883724
http://svt.se/2.33538/1.2091539/vill_fa_tips_om_portmannen?lid=puff_2091539&lpos=rubrik
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12766122.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13380133.ab

18 reaktioner till “”Portmannen” Ziad Reshid – två års fängelse för 46 sexbrott mot barn

 • 5 februari, 2012 kl. 12:27
  Permalink

  Vidriga människa, Som alla andra pedofiler. Kan inte förstå hur man ens kan tänka tanken att göra något dylikt som dessa monster.

  Svar
  • 8 februari, 2012 kl. 19:51
   Permalink

   Det är viktigt att inte placera alla pedofiler i samma fack. Jag vill inte på något sätt försvara dem men personligen så tycker jag en person som håller sig till bilder på barn är inte lika vidriga i min värld som personer som utsätter barn för våldtäkt eller antastar dem på något kränkande eller hotande sätt.

   Pedofiler är inget jag stödjer på något sätt men handlingen och hur individen beter sig är viktig och det är skillnad från pedofil till pedofil

   Svar
 • 5 februari, 2012 kl. 12:50
  Permalink

  Vad ska dom hit å göra 🙁

  Svar
 • 5 februari, 2012 kl. 12:52
  Permalink

  2år för 46 brott, bra straffskala vi har. hade du lurat staten på 2mille så hade du fått suttit 3år direkt. men tog dom bort livstidsutvisning från dommen?

  Svar
 • 5 februari, 2012 kl. 13:18
  Permalink

  Fy fan,man skäms över att vara svensk och en del av detta så kallade rättsamhälle.Nä,ut med honom på en vanlig ”kåk”så kan rättvisa skipas på ett sätt som ev.får avskrapet att förstå att han gjort fel.

  Svar
  • 5 februari, 2012 kl. 14:07
   Permalink

   Håller med! Men tyvärr så kommer de aldrig att fatta vad de gör. Kapa armar o könsorgan så kan de inte göra så mycket efter det…! >=/

   Svar
 • 5 februari, 2012 kl. 13:30
  Permalink

  Det enda positiva i den domen är utvisningen.
  Men 2 år för 46 sexbrott???? Inför dödsstraff på alla sexualbrott. Oavsett offer. Dessa förövare förtjänar inget annat när dom förstört offrens liv för evigt.

  Svar
 • 5 februari, 2012 kl. 13:48
  Permalink

  Ingen verkar förstå att vi människor och djur är inte så olika varandra……

  Svar
  • 5 februari, 2012 kl. 14:10
   Permalink

   Oförskämt mot djuren!
   Sedan när har djur våldtagit barn ELLER sina vuxna!!?
   Det ”djuriska”, är instinkter för överlevnad och inte av ondska!

   Svar
   • 5 februari, 2012 kl. 17:16
    Permalink

    nog för att våldtäkt i allra största grad förekommer hos djur..

    Svar
 • 5 februari, 2012 kl. 18:32
  Permalink

  Han har förbrukat sin rätt att leva det svinet:@

  Svar
 • 5 februari, 2012 kl. 21:47
  Permalink

  kastrerig lobotimering LIVSTIDS UTVISNING

  Svar
 • 6 februari, 2012 kl. 10:43
  Permalink

  Vilken äcklig djävla idiot!
  Vilket äcklig rättssystem vi har.
  Hur kan han få 2 år för att ha förstört många barns uppväxt?
  Han har rymt från fängelset i Irak och får uppehållstillstånd här.
  Hur kan de ta in honom i landet?
  Han är uppenbarligen dömd i hans eget hemland.
  Han blir utvisad till 2019 och om han överträder det beslutet så kan han få fängelse i högst 1 år.
  Ha ha, fy faan vad jag skäms för att bo i Sverige!

  Svar
  • 9 maj, 2013 kl. 07:59
   Permalink

   Jag förstår inte varför han inte får livstids utvisning efter avtjänat straff. Kan någon förklara?

   Svar
 • 7 februari, 2012 kl. 20:26
  Permalink

  Visst är det märkligt att polisen inte tar hjälp av allmänheten för att finna en viss typ brottslingar och då oftast pedofiler och andra barnskändare. Här är länkar till exempel på liknande då man ”efterlyste” en pedofil men trots att de visste vem han var och hette så lade polisen eller media varken ut namn eller bild på pedofilen då han var på rymmen och dessutom utgjorde en fara för det aktuella offret:
  http://suspicio.wordpress.com/2011/05/05/efterlyst-av-polisen-farlig-for-allmanheten-las-barn/
  http://suspicio.wordpress.com/2011/05/06/aterfallspedofil-pa-rymmen-worst-case-scenario/

  En svensk pedofil så nationalitet har inget med saken att göra.

  Det är fullständigt obegripligt att man fortsätter skydda den här typen av brottslingar. Det ömkas med dem till den milda grad att det går ut över de mest värnlösa i samhället: barnen. Som i det här fallet ni tar upp. Hur många fler brottsoffer skapade inte denna tama inställning och ömkande med förövare?? Barn fick lida för att polis och media skyddar förövarnas identitet.

  Varje barn som kommer i en pedofils väg är ett potentielt offer, trots det skyddar man förövarna. Varför?

  Svar
 • 17 februari, 2012 kl. 17:30
  Permalink

  ska ju säga en sak..blev själv utsatt för grova övergrepp som barn av en svensk äckelgubbe…så att säga vad ska dom hit och göra lät illa…det är inte mest invandrare som är pedofiler enligt statistik utan faktisk högt uppsatta människor i pedofilnätverk, samt familjefäder konstigt nog. Jag kan säga en sak…hoppas att vi i Sverige kunde göra mer för att hjälpa utsatta barn samt skärpa straffen och inte se pedofiler som offer!

  Svar
 • Pingback: Richard Goldberg – kungen av barnpornografi « Nätverket Stoppa Pedofilerna

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *