Präst misstänkt för Våldtäkt mot barn i Uppsala

Präst, pedofil
Den misstänkta prästpedofilen i Uppsala

En anställd vid Svenska Kyrkans församling i Uppsala har häktats på sannolika skäl för Våldtäkt mot barn.
Mannen som är en präst är 29 år gammal och har erkänt sexuellt utnyttjande av barn, men förnekar Våldtäkt mot barn. Skillnaden mellan dessa, enligt brottsbalken:

4 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som
med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.
Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut.

5 § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år.

Häktningsframställan
Häktningsframställan

PROTO2
PROTO1
PROTO3

Åtal skall ha väckts senast 20141127, och vi får då reda på, beroende på storleken i detta brottsmål vad mannen kommer bli åtalad för.

3 reaktioner till “Präst misstänkt för Våldtäkt mot barn i Uppsala

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *